Dřevěné stavění - dřevostavby

dřevostavby - ilustrační fotografie
dřevostavby - ilustrační fotografie

Dřevostavby mají dlouhou tradici po celém světě cca 5000 let a cca 2500 let na území dnešních Čech a Moravy. Vývoj dřevostavby byl relativně pomalý. Jeho výsledky a dědictví se však v podobě tesařských konstrukcí a architektury staly součástí světového i evropského kulturního dědictví ve všech regionech mírného i boreálního pásma.

Vývoj dřevostaveb u nás

dřevostavby - ilustrační fotografie
dřevostavby - ilustrační fotografie

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi zaostával v českých zemích vývoj městských dřevostaveb v důsledku neschopnosti řešit problémy požární bezpečnosti a následných "ohňových dekretů", které omezovaly nebo přímo zakazovaly dřevostavby ve městech. Restriktivní přístup vyvrcholil Stavebními řády z roku 1864 a 1886. Druhý Stavební řád platil až do roku 1946 a zřizování různých typů dřevostaveb a roubených staveb bylo v řadě měst až na zvláštní výjimky zakázáno. Na tyto zákazy "úspěšně" navázal státní program "Úspory a náhrada dřeva ve stavebnictví" z padesátých a začátku šedesátých let dvacátého století, který v rámci koncepce rozvoje prefabrikovaných betonových systémů vytlačil dřevostavby nejen v oblasti realizace, ale i z odborného vzdělávání a výzkumu. K současnému pohledu určité části veřejnosti nepřispěli ani realizace z druhé poloviny 20.století (předchůdci dnešních dřevostaveb) stavěných v lehkém dřevěném skeletu, rodinné domy typu Okal. Zastaralým systémem, který byl určen na německém trhu jako systém výstavby zahradních domků, se u nás realizovalo mnoho rodinných domů. Také v důsledku tohoto vývoje a v důsledku nekvalitní výstavby mají současné dřevostavby v ČR pětkrát až osmkrát menší objem výstavby než ve srovnatelných sousedních zemích EU. V dnešní době jsou však dřevostavby na vzestupu a lze konstatovat, že nabídka nestíhá uspokojovat poptávku. Přispívají k tomu zejména široké znalosti v oblasti stavební fyziky a komplexního navrhování dřevostaveb a poučení se z tradice.

Postavit si, či nechat si postavit dřevostavbu vyjadřuje zcela jistě také určitý postoj lidského vnímání.

Dřevo je materiál, který člověka provází ve výstavbě obydlí, měst a sídel v celé jeho historii. Již od nepaměti jsou vnímána pozitiva, která nám dřevo nabízí. To vše jen podtrhují výzkumy uskutečněné u dětí, které ukazují, že právě dřevo má již od narození člověka ze všech stavebních materiálů největší sympatie. Mezi hlavní pozitiva, doložitelná exaktními čísly, je stránka ekologie.

Co uspoří dřevostavby?

dřevostavby - ilustrační fotografie
dřevostavby - ilustrační fotografie

Pokud si vezmeme jako ilustrativní příklad dřevěný rodinný dům velikosti deset krát deset metrů a tentýž rodinný dům z cihelných bloků a s železobetonovým stropem, tak si z následujících čísel můžete udělat představu, jak fungují dřevostavby

  • snížení emisí CO2 cca o padesát tun,
  • snížení spotřeby energie na těžbu a zpracování vstupních surovin a materiálů cca o padesát MWh,
  • snížení těžby neobnovitelných silikátových surovin cca o sto deset tun a zmenšení poškození krajiny a životního prostředí,
  • omezení automobilové přepravy min o dva tisíce tkm a následné snížení emisí NOx, SO2 a CO2,
  • omezení produkce stavebního odpadu cca o sto tun a otevřené možnosti jeho energetického využití nebo recyklace.

Jako další pozitivum dřevostavby je rychlost výstavby.

dřevostavby - Atelier 38 - RD Chvalíkovice; foto: Tomáš Bindr
dřevostavby - Atelier 38 - RD Chvalíkovice;
foto: Tomáš Bindr; zdroj: Salon dřevostaveb

Dřevěný rodinný dům, jehož výstavba navíc nepodléhá sezónnosti, se běžně realizuje v časovém horizontu tří měsíců. Dílensky předpřipravený dům lze zrealizovat dokonce v horizontu jednoho měsíce. Nepřehlédnutelné jsou také výborné tepelně izolační vlastnosti s ohledem na cenovou přijatelnost a malou tloušťku obvodové stěny - dřevostavby všeobecně přímo "svádí" k návrhům nízkoenergetických domů. Často zmiňovaná nízká tepelná akumulace, pokud se jedná o zimní období, je při dnešních moderních systémech vytápění spíše k užitku. V letním období se tato nepopíraná vlastnost dá řešit správným návrhem přesahů střech, popřípadě doplňkovým cloněním slunečního záření. Materiálová trvanlivost je bezesporu 150-200 let s důrazem na dobrý konstrukční návrh a údržbu, což ale platí také u silikátových variant. Daleko dříve než materiálové trvanlivosti je dosaženo všeobecně morální životnosti dřevostavby, kdy potřeby a představy o bydlení nastupující generace budou zcela jistě rozdílné od těch našich současných. Hledisko požární odolnosti se současným stavem poznání není také problémem, který by dřevostavby měl nějak handicapovat. Ukazuje na to mimo jiné i rozsáhlý výzkum uskutečněný v Anglii (TF2000 project), který inspiruje okolní země. U dřevostaveb lze bez větších komplikací dosáhnou až 90-ti minutové požární odolnosti. A snad nakonec akustické vlastnosti konstrukcí - tak jako u všeho je to i s akustikou stejné - dobrým konstrukčním řešením lze dosáhnout naprosto uspokojivých výsledků.

Při výběru rodinného domu je dobré si uvědomit, že pokud se řekne dřevostavba, nemusí to zákonitě znamenat jen srub, roubenku, či stavbu s různě modifikovanou sloupkovou konstrukcí typu two by four. Velice zajímavé, příjemné a architektonicky hodnotné jsou stavby stavěné v tzv. těžkém skeletu, popřípadě z masivních lepených desek. Více o těchto konstrukčních systémech užívaných ve světe k budování moderních a luxusních sídel se dozvíte na webu společnosti Peukert.

Dřevo disponuje bezkonkurenční funkční univerzalitou (nosné konstrukce, obklady stěn a stropů, podlahy, schodiště, výplně otvorů, vnitřní vybavení atd.), snadnou zpracovatelností a možností uplatnění moderních technologií. Tyto vlastnosti spolu s vývojem nových konstrukčních a funkčních materiálů, teplý, přírodní a přátelský pocit, kterým dřevo oslovuje a fakt, že je to ekologický a obnovitelný materiál, který má minimální energetické nároky a příznivý vliv na životní prostředí, staví dřevo bez nadsázky do pozice materiálu pro 21. století. K tomu je už "jenom" potřeba, aby odborná i laická veřejnost byla dostatečně a včas informována a dokázala se oprostit od vžitých předsudků, které se v některých z nás vlivem nekvalitních dřevostaveb realizovaných v minulých dobách usadily.


Text pro typoveprojekty.cz připravil

ing. Milan Peukert
(Autor je stavební inženýr zabývající se návrhy a realizací dřevěných rodinných domů.)Pasivní a nízkoenergetické domy  |  Jak vybrat koupelnový nábytek?  |  ekologické poradenství